nové byty na staré adrese

Tato lokalita se stala na přelomu 19. a 20. století domovem mnoha význačných osobností a v tomto období tu bylo postaveno mnoho architektonicky zajímavých činžovních domů. Ulice Pavla Švandy ze Semčic byla pojmenována podle známého režiséra a herce, který nedaleko odtud založil přední pražskou divadelní scénu – Švandovo divadlo. Žila zde například řada významných umělců i historiků, jako byl Kamil Krofta, ministr zahraničí v letech 1936–1938, dále Josef Pekař a jeho učitel Jaroslav Goll. Shodou okolností tu bydliště nalezla i Gollova vnučka, slavná česká herečka Nataša Gollová, se kterou tady žil francouzský básník a dadaistaTristan Tzara. Nedaleko bydlel spisovatel, dramatik a publicista Ferdinand Peroutka, jenž odsud odcházel roku 1939 do koncentračního tábora. Dalšími místními obyvateli byli československý spisovatel a dramatik František Langer nebo architekt budovy Rudolfina a Národního divadla Josef Zítek. Dva roky tu se svou rodinou pobýval Albert Einstein. Našlo by se mnoho dalších zajímavých jmen spojených s tímto místem, některá z nich mají na místních domech své pamětní desky. V současnosti zdejší adresa získává na atraktivitě a stává se znovu vyhledávanou.